top of page

Vahvistetaan ääntämme

Päivitetty: 25. marrask. 2022


Savonlinnalainen kulttuurielämä on saanut uuden äänenkannattajan. Tämä on kulttuurijulkaisu IÄNI.


Miltä Savonlinnan kulttuurin ääni sinusta kuulostaa? Minä olen oppinut tuntemaan sen valtavan rikkaana ja moninaisena. Tiedän myös sen, että kyseinen ääni on tarvittaessa voimakas. Aika ajoin sitä on kuitenkin syytä vahvistaa, ettei se heikkenisi. Tai jäisi joiltain jopa kokonaan kuulematta.


Viime vuonna päättynyt Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku toi meille paljon ajattelemisen aihetta, ja ehkäpä jopa ihan konkreettisen syyn nähdä itsemme osana laajempaa kokonaisuutta. Keskeisenä osana Itä-Suomea, mutta myös osana Eurooppaa. Pienelle Savonlinnalle se antoi luvan unelmoida isosti.


Monet suunnitelmat ja haaveet ovat sittemmin muotoutuneet eri toimijoiden käsissä apurahahakemuksiksi, tapahtumiksi, kokeiluiksi ja tekemiseksi. Viime joulukuussa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus Savonlinnan seudun luoville aloille mahdollistaa uudenlaisen kehitystyön Savonlinnassa vuosien 2022–2023 aikana. Se on Savonlinnalle poikkeuksellinen, sillä kaikki muut kyseistä tukea saaneet sekä niiden toiminta sijoittuvat alueellisesti joko Uudellemaalle tai ovat valtakunnallisia. Yksikään muu hanke ei siis pääkaupunkiseudun ulkopuolella kohdistu vain yhdelle seutukunnalle. Kenties täällä sille nähdään tarvetta? Uskon, että myös potentiaalia.


Pienissäkin kaupungeissa tarvitaan rakenteita, jotta kulttuuriala pääsee nousemaan paremmin esiin, ja jotta yksittäiset toimijat pystyvät keskittymään tekemään työtänsä. S creativesin tavoitteena onkin Savonlinnan seudulla luovien alojen ammattilaisten tukeminen, heidän arvostuksensa kasvattaminen, alan yhteisöllisyyden lisääminen, luovan vetovoiman esiin nostaminen sekä pysyvien rakenteiden luominen kulttuuri- ja luoville aloille. S creatives on mahdollistanut mm. tämän julkaisun luomisen kulttuuritoimijoille yhteiseksi tiedotuskanavaksi. Ja vaikka lehti on Savonlinnasta, avaten sisällössään alueen ainutlaatuisia sävyjä, kertoo se ulospäin koko itäisen Suomen viestiä.


Ensimmäiseen paperinumeroon lähti mukaan toistakymmentä kulttuuritoimijaa omilla tapahtumailmoituksillaan ja sisällöillään. Olkoon tämä julkaisu meille kokeileva alku, jota lähdemme kehittämään. Kootaan viestimme jatkossakin yhteen, jotta saadaan äänestä meidän yhteinen.

bottom of page