top of page

Utopioista, ihanteista, visioista ja haaveista


Kuva: Iita Sillanpää

Tämän numeron teemana on Utopia. Kotimaisten kielten keskus kuvailee utopiaa haaveelliseksi suunnitelmaksi, kaukaiseksi ihanneyhteiskunnaksi. Lehtemme käsittelee aihetta mm. pelien ja festivaalien näkökulmasta, joihin molempiin rakennetaan tietoisesti vaihtoehtoisia todellisuuksia. Kautta aikain myös visuaalisten taiteilijoiden teosten luomat maailmat on nähty eräänlaisina utopioina. Toisinaan saattaa myös yllättyä siitä, jos utopiasta tulee yhtäkkiä totta. Myös siitä tämä numero kertoo.


IÄNI-lehden toimituskunnassa elää haaveellinen suunnitelma siitä, että voisimme yhteisen julkaisun avulla tuoda koko Itä-Suomen kulttuurikenttää esille yhdessä isommin. Tämä tarkoittaa sitä, että laajentaisimme lehden jakelun eri puolille Itä-Suomea ja nostaisimme koko itäisen Suomen kulttuuri- ja taidekentän ääntä kuuluviin yhdessä. Myös lehden sisällöt tulisivat käsittelemään laajasti eri kyliemme ja kaupunkiemme asioita, kuten myös eri taiteenalojen ja kulttuuristen ilmiöiden osa-alueita. Vaikka IÄNI-julkaisua on lähdetty tekemään Savonlinnasta käsin, on tavoitteena yksi yhteinen, riippumaton keskustelualusta itäsuomalaiselle kulttuurille ja taiteelle.


Mutta missä kulkee haaveen, utopian ja vision ero? Sanakirjat kuvaavat haavetta usein epärealistiselta tuntuvaksi toiveeksi, unelmaksi tai haavekuvaksi. Visio sen sijaan voi olla tulevaisuudenkuva, näkymä tai kuvitelma. Utopiassa ihanne liittyy myös yhteiskuntaan. Arkikielessä nämä saattavat sekoittua. Selvää lienee kuitenkin on, että tulevaisuuteen kannattaa katsoa, haaveille on syytä antaa tilaa, eikä totuttuun ole hyvä liian tiukasti juuttua.


IÄNI-julkaisua on ollut alusta asti tekemässä pieni joukko luovan alan toimijoita lavarunoilijasta museonjohtajaan, valokuvataiteilijasta muusikkoon ja journalistista kuvittajaan. Julkaisu on taiteilijavetoinen, ja se tuskin ainakaan kaventaa näkymiä: rakastamme haaveilla ja visioida isosti.


Lehtityön käynnistämistä vuosina 2022 ja 2023 on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Tämän ajanjakson jälkeen meidän tulee saada sisältöjen lisäksi myös lehden kustannusrakenne sellaiseksi, että se toimii ilman taustalla vaikuttavaa hanketta. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä ja mukaan toivotaan niin pieniä kuin suuriakin toimijoita.


Jos sinä haluaisit sanoa jotain IÄNEEN, tai jos sinulla on mikä tahansa ajatus yhteiseen julkaisuun liittyen, niin kuulemme siitä mielellämme. Toimituksen yhteystiedot löydät kansilehdeltä.Ota yhteyttä: kulttuuri.iani@gmail.com, 050 475 4160, www.screatives.fi, Instagram: @kulttuuri_iani

bottom of page